Skip to content Skip to navigation

Uitvinding Bosch verlaagt uitstoot van dieselmotoren

Bosch

“Diesel heeft een toekomst. Vandaag willen wij voorgoed een halt toeroepen aan de discussies over het einde van diesel." Met die woorden kondigde Dr. Volkmar Denner, CEO van Bosch, tijdens de jaarlijkse persconferentie over de financiële resultaten van Bosch een beslissende doorbraak in dieseltechnologie aan. De nieuwe ontwikkelingen van Bosch kunnen fabrikanten helpen om de uitstoot van stikstofoxide bij voertuigen zo drastisch te verminderen, dat ze nu al voldoen aan de toekomstige grenswaarden. De nieuwe voorgestelde Bosch-technologie blijft ook wat betreft de uitstoot in echte rijsituaties (RDE: Real Driving Emissions) onder de huidige en de vanaf 2020 geldende grenswaarden voor de uitstoot van stikstofoxide. De clou: de ontwikkelaars bij Bosch hebben de bestaande technologie verder verfijnd. Extra componenten die tot bijkomende kosten zouden leiden, zijn niet nodig. "We verleggen de grenzen van wat technisch mogelijk is. Met de nieuwste Bosch-technologie wordt diesel uitstootarm en blijft hij betaalbaar," zei Denner. De CEO van Bosch eiste in dit verband om de impact van de CO2-uitstoot door het wegverkeer transparanter te maken. Daartoe moeten in de toekomst het verbruik en de CO2-uitstoot in reële omstandigheden op de weg gemeten worden..

Sinds 2017 eist de Europese wetgever dat nieuwe automodellen bij een RDE-conforme mix van rijden in de stad, op regionale wegen en op snelwegen maximum 168 milligram stikstofoxide per kilometer uitstoten. Vanaf 2020 mag dat nog maximaal 120 milligram zijn. De dieseltechnologie haalt nu al de recordwaarde van 13 milligram per kilometer bij wettelijk genormeerde RDE-ritten. Dat is slechts een tiende van de geldige grenswaarden vanaf 2020. Zelfs tijdens bijzonder uitdagende stadsritten, waarbij de testparameters veel hoger liggen dan de wettelijke eisen, bedragen de waarden van de testauto's van Bosch gemiddeld slechts 40 milligram per kilometer. De ontwikkelaars bij Bosch zijn er de voorbije maanden in geslaagd de beslissende technologische doorbraak te realiseren. Een combinatie van geavanceerde injectietechnologie, een nieuw ontwikkeld luchtsysteem en een intelligent warmtebeheer maakt deze waarden mogelijk. De uitstoot van stikstofoxiden kan nu in alle rijsituaties onder de grenswaarde blijven – ongeacht of de chauffeur sterk versnelt of langzaam rijdt, of het buiten vriest dan wel zomers heet is en of de meting plaatsvindt op de snelweg dan wel in langzaam rijdend stadsverkeer. "De diesel zal zijn plaats in het stadsverkeer behouden, zowel voor handelaars als voor pendelaars," benadrukte Denner.