Skip to content Skip to navigation

Total opent eerste bio CNG-tankstation in ons land

Datum publicatie: 
woensdag, 11 december, 2019

Sinds 10 december 2019 kan het grote publiek terecht op het eerste Belgische bio CNG-station. Dat bevindt zich aan de Werkhuizenkaai in Brussel en wordt uitgebaat door Total. Deze 'groene' CNG, geproduceerd op basis van organisch afval, is afkomstig van een biomassacentrale in Nederland. Deze Total wordt bevoorraad door Sibelga, de Brusselse beheerder van het elektriciteits- en gasnet. Het biogas is goedkoper voor de automobilist en biedt daarnaast diverse ecologische voordelen. Zo wordt er 20% minder COuitgestoten in vergelijking met de klassieke motorbrandstoffen, de uitstoot van fijnstof en NOx ligt zelfs 80 à 90 procent lager. Het is de bedoeling van Total om dit biogas te verdelen op de huidige en toekomstige CNG-sites in ons land.