Skip to content Skip to navigation

Geen AutoTechnica/Service Station & Car Wash in 2020

Datum publicatie: 
vrijdag, 10 juli, 2020

Nadat organisator I-One omwille van de Coronacrisis de vakbeurzen AutoTechnica/Service Station & Car Wash al van het voorjaar naar begin oktober 2020 had verplaatst, werd nu definitief besloten om de events een jaar op te schuiven. De Belgische overheid biedt volgens I-One momenteel geen enkele zekerheid dat een (vak)beurs in oktober 2020 zou mogen doorgaan en in welke omstandigheden dat eventueel zou kunnen. De bestaansreden van  AutoTechnica/Service Station & Car Wash is een informatieplatform met een meerwaarde te zijn voor zowel de bezoekers als de exposanten. Onder de huidige omstandigheden, waarbij grote onzekerheid over de risico’s en te nemen maatregels heerst, is het geen evidentie voor de bijna 450 exposanten om de beurs voor te bereiden en te kunnen laten doorgaan. Evenmin is het voor de bezoeker optimaal om in oktober 2020 de bovengenoemde events bij te wonen. Na ruim overleg met deelnemers én bezoekers besliste de organisatie dat het voor de ganse sector verstandig is om de 20ste editie van AutoTechnica en om Service Station & Car Wash uit te stellen naar 2021, meer bepaald van 2 tot en met 5 mei 2021. Intussen zal er met een uitgebreid exposantenoverlegcomité verder geanalyseerd worden hoe en waar het beursconcept bijgestuurd kan worden in functie van de wensen van deelnemers, bezoekers of de nieuwe marktomstandigheden.