Skip to content Skip to navigation

Vandemoortele bouwt verder aan een duurzame toekomst met nieuwe CEO Yvon Guérin

Datum publicatie: 
vrijdag, 20 maart, 2020

Op 20 maart 2020 kondigde de Raad van Bestuur van Vandemoortele een wissel aan de top van de onderneming aan. Na acht jaar bij Vandemoortele neemt CEO Jules Noten afscheid van het bedrijf, waar hij onder meer de Bakery-afdeling opnieuw deed groeien. Ook de bouw van het Food Experience Center, de innovatieve ontmoetingsplaats voor werknemers, klanten en leveranciers, gebeurde op zijn initiatief. Vanaf 1 juli 2020 wordt Jules Noten opgevolgd door Yvon Guérin, de huidige Managing Director Bakery Products. Bij Vandemoortele wenst men onder de baseline ‘shaping a tasty future, responsibly’ dezelfde koers verder te zetten. De ruime internationale ervaring van aantredend CEO Yvon Guérin creëert voor Vandemoortele de opportuniteit verder buitenlandse markten te exploreren. 

Acht jaar geleden werd Jules Noten bij Vandemoortele aangesteld als Managing Director Bakery Products om de bakkerijafdeling te helpen groeien. In 2014 werd hij vervolgens CEO van het bedrijf. Hoogtepunten van zijn beleid vormden onder meer de integratie van de Franse bakkerij business en de overname van de Italiaanse focaccia- en ciabattaproducent La Lanterna. “De belangrijkste verwezenlijkingen van Jules bestaan eruit dat hij de rendabiliteit van de Vandemoortele Group substantieel heeft weten te verbeteren en dat hij de klant en de consument centraal gezet heeft in ons denken en handelen. Daarnaast is hij erin geslaagd een op mensen gerichte bedrijfscultuur te installeren”, zegt Jean Vandemoortele, voorzitter van de raad van bestuur. 
Twee jaar geleden gaf Jules Noten aan dat hij in 2020 afstand wenste te doen van zijn operationele functie. “Ik word dit jaar 60 en zet hiermee de volgende stap in mijn carrière. Bij Vandemoortele staan verschillende projecten op de rails en recentelijk namen we onze intrek in het nieuwe Food Experience Center. Een mooier moment om de fakkel door te geven, kon ik me niet indenken. Onder Yvons leiding gaat Vandemoortele verder een mooie en duurzame toekomst tegemoet”, aldus Jules Noten. Noten zal zich in de toekomst toeleggen op enkele andere internationale bestuursmandaten.

Vanaf 1 juli 2020 zal Yvon Guérin, de huidige Managing Director Bakery Products, de fakkel overnemen. “Aangezien Jules Noten zijn vertrek reeds lang op voorhand had aangekondigd, gebeurt de wissel op een uiterst gecoördineerde manier, wat de continuïteit van de Vandemoortele Group waarborgt”, vertelt Jean Vandemoortele. De keuze viel op Yvon Guérin, die over ruime internationale ervaring in de voedingssector beschikt. “De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat Yvon over de nodige ervaring en intrinsieke kwaliteiten beschikt om het succes van de laatste jaren verder te zetten en Vandemoortele op een winstgevende en duurzame manier te laten groeien”, gaat Jean Vandemoortele verder. 
Yvon Guérin maakte het afgelopen jaar kennis met Vandemoortele en haar bedrijfscultuur. “Als Managing Director Bakery Products leerde ik Vandemoortele kennen als een bedrijf met een duidelijke toekomstvisie. In de toekomst kies ik samen met de Vandemoortele Group voor continuïteit en het consolideren van de rendabiliteit. Eerder dan op hervormen, ligt de focus op internationale groei. Wat de afdeling Margarines, Culinaire Oliën en Vetten (MCOF) betreft, zullen we ons marktaandeel verder consolideren met een sterke focus op het foodservice-kanaal. Daarnaast groeit de markt voor Bakery Products (BP) voortdurend, eveneens met de nadruk op foodservice.”
De aanzienlijke ervaring van Yvon Guérin met de Franse, Italiaanse en Amerikaanse markt moet Vandemoortele helpen haar internationale ambities waar te maken. “Als groep zien we grote mogelijkheden in de export van authentieke bakkerijproducten, zoals Franse croissants en Italiaanse foccacia’s, tot buiten de Europese grenzen. Vandemoortele blijft op internationaal niveau gestaag werken aan een tasty future, en dat steeds op een maatschappelijk verantwoorde manier”, gaat Yvon Guérin verder.

Voor het boekjaar 2019 tekende men bij Vandemoortele ten gevolge van de dalende trend in de grondstofprijzen en deels door een bewuste vermindering van het aantal productreferenties in de Bakery-afdeling een lichte daling op in de omzet van 2%. Daartegenover steeg de REBITDA met 16,9% tot 152 miljoen euro, waarvan 6,8% (8 miljoen euro) valt toe te schrijven aan de implementatie van de lease-standaard IFRS16. Deze stijging van de recurrente brutobedrijfswinst geldt zowel voor de BP- als MCOF-tak. Voor de Bakery-afdeling noteert Vandemoortele een winstgroei van 21,1%, tot 95,8 miljoen euro. Deze stijging valt grotendeels te danken aan kostenbesparende maatregelen op het vlak van productie en logistiek, en bij de aankoop van grondstoffen en verpakkingen. In de MCOF-tak werd een sprong van 9,3% gemaakt tot 56,1 miljoen euro, andermaal het beste resultaat ooit. De voornaamste factoren voor winstgevendheid bevinden zich hier in de gunstige evolutie van de grondstoffenprijzen en de uitstekende productieresultaten. In 2019 investeerde Vandemoortele 57 miljoen euro in het versterken en verbeteren van de productiecapaciteit voor de bakkerijafdeling, in een verdere modernisatie van de MCOF-productiesites, en in het Food Experience Center. De lichte daling van de winst na belasting wordt verklaard door de herwaardering van wisselkoers- en interestrisico’s, en hogere inkomstenbelastingen.