Skip to content Skip to navigation

Magazine

Onafhankelijk Belgisch vakblad voor het beheer, de bevoorrading en inrichting van benzinestations, convenience shops en carwashes.

Service Station Magazine brengt alle relevante informatie m.b.t. techniek, milieu, personeel, veiligheid en algemeen beheer van tankstations (met en zonder shop), carwash en het convenience-gebeuren. Meer bepaald wordt specifieke aandacht besteed aan de professionalisering en informatiedoorstroming van deze sectoren. Opportuniteiten worden o.a. geboden om niet alleen het station maar vooral de shop en de carwash beter en efficiënter te beheren.

 

DOELGROEP LEZERS:

Zelfstandige uitbaters en geranten van benzinestations en pompshops, carwashes (tunnel, roll-over, truckwash & selfwash), verantwoordelijken milieu, techniek, veiligheid en retail binnen petroleummaatschappijen, brandstoffen- groothandels en netwerkbeheerders.

 

Verantwoordelijke uitgever:
Karl D'haveloose
Invent Media bvba
Doorniksesteenweg 216 – 8500 Kortrijk
T 32 (0)56 21 30 32 - F 32 (0)56 25 71 41

Bladmanager:
Evelien Desmyttere

Redactie en fotografie:
Karl D’haveloose, Stijn Eeckloo, Michel Vandenheede, Wouter Temmerman, Bart Vancauwenberghe en Willem Vanderhaegen

Reclameregie en abonnementen:
Karlien Debruyne

Verspreiding:
Totaal : 6091

Free of Charge

Periodiciteit:
verschijnt 5 x per jaar

Druk:
210 x 297mm / 56p. / kleur

Laatste 4 uitgaves