Skip to content Skip to navigation

PitPoint

PitPoint biedt weldra uitsluitend groengas aan op haar Nederlandse CNG-tankstations

Vanaf deze zomer levert PitPoint alleen nog maar groengas op haar openbare CNG-tankstations in Nederland. Dit is een belangrijke mijlpaal omdat hiermee de CO2 -winst door te tanken bij PitPoint nog groter wordt. Rijden op groengas vermindert namelijk de uitstoot van CO2 tot 80 procent ten opzichte van diesel (Bron: brandstofrankings Natuur & Milieu). Groengas is de duurzame variant van CNG en kan worden gemaakt van onder andere gft-afval. Met groengas is het mogelijk om nagenoeg CO2 neutraal te rijden en wordt ook de uitstoot van NOx en PM10 gereduceerd.

PitPoint opent CNG-sites in Lommel en Loverval

Recent breidde PitPoint, een dochteronderneming van Total, zijn Belgische CNG-netwerk verder uit met de bouw van twee nieuwe stations. Chauffeurs met een CNG-wagen kunnen voortaan ook tanken bij de Total-tankstations in Loverval (Chaussée de Philippeville 54) en Lommel (Gerard Mercatorstraat 2). 

Total opent nieuw CNG-station in Charleroi

Via zijn filiaal PitPoint breidt Total zijn CNG-netwerk in ons land verder uit. Recent werd immers een nieuwe site in Charleroi in gebruik genomen. Dit CNG-station is gelegen langs de Chaussée de Philippeville 54 in Gerpinnes (Charleroi). Op die manier zet Total de ontwikkeling van een netwerk van CNG-stations in Wallonië verder. Andere openingen in Wallonië en de rest van België staan tevens gepland.

PitPoint opent CNG-site in Oudergem

PitPoint België blijft de groei van het Belgische CNG-netwerk ondersteunen, met de bouw van heel wat nieuwe stations in Vlaanderen, Wallonië, en nu ook Brussel. Er staan immers drie openingen van CNG-sites gepland, meer bepaald in Oudergem, Anderlecht, Laken. De eerste, namelijk die langs de Triomflaan in Oudergem, ging op 25 april van start. 

Inhuldiging eerste charge.brussels laadpaal in Evere

 Afgelopen zomer besliste de Brusselse regering om de concessie voor de levering, installatie en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrische wagens in het Brussels Gewest toe te kennen aan PitPoint. Op 12 februari 2019 werd de eerste laadpaal onthuld in de Everse Genèvestraat. Deze is een eerste stap naar een netwerk laadinfrastructuur dat het gehele Brussels Gewest zal dekken, onder de merknaam charge.brussels. 

Werken voor eerste Belgische PitPoint.LNG-tankstation zijn begonnen

Begin februari 2019 zijn de werkzaamheden aan het eerste Belgische LNG-tankstation van PitPoint.LNG gestart. Het zal april 2019 openen bij het bestaande Total-tankstation aan het transportcentrum LAR Menen (Rekkem), vlakbij de Franse grens. Het LNG-tankstation komt tot stand dankzij de ketensamenwerking van zowel aanbieders als gebruikers van LNG, dat het zogeheten kip-en-ei-probleem oplost, wat vaak de doorbraak van een alternatieve, schonere brandstof belemmert.  De site in Rekkem is het eerste in België en zo ondertussen het vijfde LNG-tankstation dat PitPoint.LNG opent.

Werken voor eerste Belgische PitPoint.LNG-tankstation zijn begonnen

Begin februari 2019 zijn de werkzaamheden aan het eerste Belgische LNG-tankstation van PitPoint.LNG gestart. Het zal april 2019 openen bij het bestaande Total-tankstation aan het transportcentrum LAR Menen (Rekkem), vlakbij de Franse grens. Het LNG-tankstation komt tot stand dankzij de ketensamenwerking van zowel aanbieders als gebruikers van LNG, dat het zogeheten kip-en-ei-probleem oplost, wat vaak de doorbraak van een alternatieve, schonere brandstof belemmert.  De site in Rekkem is het eerste in België en zo ondertussen het vijfde LNG-tankstation dat PitPoint.LNG opent.

Pitpoint bouwt LNG-station in LAR Menen en levert CNG-site op in Beernem

Na de opening van 4 LNG-tankstations in Nederland bouwt PitPoint in 2019 haar eerste LNG-site in België. Het betreft een unieke kans om de transportsector internationaal verder te vergroenen. Bovendien zorgt dit project er voor dat een internationaal dekkend netwerk van LNG-tankstations opnieuw een stap dichterbij komt. Het allereerste Belgische LNG-tankstation van PitPoint zal zich bevinden op de LAR Menen (Rekkem), bij het bestaande Total tankstation. LAR Menen is gelegen nabij de snelweg E17/A14 op nauwelijks 2 km van de Franse grens. De opening is voorzien voor april 2019.

PitPoint sleept EV-tender voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de wacht

Deze specialist in schone brandstoffen bouwt in 2019 een universeel laadpalennetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zal die ook exploiteren. De concessie van 10 jaar werd zopas toegekend aan het Mechels bedrijf door het ministerie van Mobiliteit en het ministerie van Leefmilieu. Bij PitPoint zijn ze alvast erg tevreden dat ze deze aanbesteding binnen haalden.

PitPoint haalt subsidie binnen voor 7 duurzame vervoersprojecten

PitPoint wint in totaal voor 1,3 miljoen euro aan subsidies voor verschillende EV- en CNG-projecten in Nederland en België. De subsidies stellen PitPoint in staat om grensoverschrijdend schone vervoerprojecten te realiseren. De subsidies zijn afkomstig van het Nederlands-Belgische samenwerkingsverband BENEFIC. Een kwart van het totale pakket werd aan PitPoint toegewezen.  BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport.

Pagina's