Skip to content Skip to navigation

diesel

Denemarken wil tegen 2040 Europees verbod op de verkoop van diesel- en benzinewagens

In oktober 2018 kondigde de Deense overheid aan dat het land tegen 2030 de verkoop van alle auto’s op fossiele brandstoffen zou verbieden, maar dat plan bleek niet haalbaar toen bleek dat het inging tegen de Europese regelgeving. Recent deed Denemarken, samen met nog tien andere Europese landen, een nieuwe oproep om tegen 2040 een Europees verbod uit te vaardigen op de verkoop van diesel- en benzinewagens. Met dat voorstel, dat gelanceerd werd tijdens een bijeenkomst van de Europese milieuministers in Luxemburg, wil Denemarken de strijd aanbinden tegen de klimaatverandering.

PPST Oil Terminal op de Maas in Luik investeert in veiligheid en milieu

De PPST Oil Terminal heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het lossen van binnenschepen, een primeur voor Wallonië. De investering zorgt voor meer veiligheid van de medewerkers en beschermt de Maas en het milieu. De strategisch gelegen terminal op de Maas - een joint venture tussen Q8 en EG Group  - voorziet particulieren en tankstations in de Luikse regio van petroleumproducten. PPST is een van de belangrijke brandstofdepots in Wallonië, met een professioneel team van 9 personen dat instaat voor de af- en aanvoer en de veilige opslag van brandstofproducten.

Nieuwe dieselwagens komen in de verdrukking ten voordele van benzine- en elektrische wagens

De ACEA (European Automobile Manufacturers Association) maakte in zijn rapport de cijfers bekend van de nieuw aangekochte wagens in de EU tijdens het eerste kwartaal van 2019. Daaruit blijkt al meteen dat bijna 60% van alle nieuwe personenwagens in de EU op benzine rijden, terwijl slechts een derde nog met diesel gevuld wordt.

Opnieuw meer voertuigen ingeschreven

Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC (de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie) blijkt dat er vorig jaar in totaal 550.000 nieuwe voertuigen werden ingeschreven, dat is een lichte stijging met 0,6. Voor het vierde opeenvolgende jaar sluit de Belgische automarkt dan ook met een hoger resultaat af. Feit is wel dat er in de laatste vier maanden van 2018 beduidend minder voertuigen werden ingeschreven in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien.

Uitvinding Bosch verlaagt uitstoot van dieselmotoren

Bosch

“Diesel heeft een toekomst. Vandaag willen wij voorgoed een halt toeroepen aan de discussies over het einde van diesel." Met die woorden kondigde Dr. Volkmar Denner, CEO van Bosch, tijdens de jaarlijkse persconferentie over de financiële resultaten van Bosch een beslissende doorbraak in dieseltechnologie aan. De nieuwe ontwikkelingen van Bosch kunnen fabrikanten helpen om de uitstoot van stikstofoxide bij voertuigen zo drastisch te verminderen, dat ze nu al voldoen aan de toekomstige grenswaarden.

Maes zet in op milieuvriendelijke diesel

Brandstoffen Maes

Brandstoffenspecialist MAES volgt de ontwikkeling van nieuwe energievormen voor het wagenpark op de voet en speelt erop in zodra de technologie op punt staat. Zo heeft het bedrijf nu ook HVO-diesel of MAES CleanDiesel in zijn productgamma opgenomen. Hiervoor werkte Maes samen met Neste, de grootste producent van hernieuwbare diesel, geraffineerd uit afvalstromen van de landbouw en veeteelt. De nieuwe brandstof is een 100% biologische en hernieuwbare diesel die gewonnen wordt uit restafval uit de voedingsindustrie en dus veel minder milieubelastend is dan de klassieke diesel.

Toyota stopt in Europa met de verkoop van dieselauto’s

Toyota Camry

De Japanse autobouwer zal nog dit jaar in Europa stoppen met het aanbieden van diesels voor de markt van personenwagens. De reden voor deze beslissing is volgens Toyota de dalende vraag naar diesels. Toyota België bevestigt de uitfasering van het dieselaanbod voor personenwagens, maar geeft aan dat deze beslissing geen grote impact voor de onderneming zal hebben. “Meer dan de helft van de verkochte Toyota- personenvoertuigen in België zijn hybridewagens, benzine vertegenwoordigt ongeveer 40 procent. Dieselauto’s zijn goed voor minder dan 10 procent van de voertuigen die we verkopen.

Populariteit van dieselvoertuigen neemt af in Duitsland

Uit het onderzoek van AutoScout24, gevoerd bij 1024 auto-eigenaars in Duitsland, blijkt dat bijna 50% van de ondervraagden een benzinewagen verkiest. Een kwart van de geënquêteerden geeft de voorkeur aan een voertuig met hybride aandrijving of een elektrische wagen. Een dieselauto wist slechts één op zeven deelnemers aan het onderzoek te overtuigen. Volgens het onderzoek zijn er meerdere oorzaken voor de dalende populariteit van dieselwagens.

Frankrijk wil in 2040 verkoop benzine- en dieselwagens bannen

tanken

In 2040 moeten er in Frankrijk geen benzine- of dieselauto's meer verkocht worden. Dat is het plan de Franse minister van Milieu Nicolas Hulot. Hij presenteerde recent een uitgebreid milieuplan, waarin wordt beschreven hoe onze zuiderburen de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs willen naleven. Iedereen met een dieselauto van voor 1997 of een benzinewagen van voor 2001 moet een subsidie krijgen om de auto in te ruilen voor een minder vervuilend exemplaar.

Koning diesel treedt af

Koning diesel treedt af

Uit cijfers van Febiac blijkt dat in de eerste vijf maanden van 2017 254.899 wagens werden aangeschaft. Meer dan de helft daarvan waren benzineauto’s, wat concreet betekent dat er voor het eerst meer benzine- dan dieselwagen werden verkocht. Dat is opvallend, want vijf jaar regeerde de dieselauto nog fors op de Belgische automarkt. De laatste twee à drie jaar begon de dominante positie van de dieselwagen echter te wankelen, omdat de aanschaf van dergelijke auto om diverse redenen steeds minder interessant werd.

Pagina's