Skip to content Skip to navigation

benzine

Nieuwe dieselwagens komen in de verdrukking ten voordele van benzine- en elektrische wagens

De ACEA (European Automobile Manufacturers Association) maakte in zijn rapport de cijfers bekend van de nieuw aangekochte wagens in de EU tijdens het eerste kwartaal van 2019. Daaruit blijkt al meteen dat bijna 60% van alle nieuwe personenwagens in de EU op benzine rijden, terwijl slechts een derde nog met diesel gevuld wordt.

Opnieuw meer voertuigen ingeschreven

Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC (de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie) blijkt dat er vorig jaar in totaal 550.000 nieuwe voertuigen werden ingeschreven, dat is een lichte stijging met 0,6. Voor het vierde opeenvolgende jaar sluit de Belgische automarkt dan ook met een hoger resultaat af. Feit is wel dat er in de laatste vier maanden van 2018 beduidend minder voertuigen werden ingeschreven in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien.

Frankrijk wil in 2040 verkoop benzine- en dieselwagens bannen

tanken

In 2040 moeten er in Frankrijk geen benzine- of dieselauto's meer verkocht worden. Dat is het plan de Franse minister van Milieu Nicolas Hulot. Hij presenteerde recent een uitgebreid milieuplan, waarin wordt beschreven hoe onze zuiderburen de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs willen naleven. Iedereen met een dieselauto van voor 1997 of een benzinewagen van voor 2001 moet een subsidie krijgen om de auto in te ruilen voor een minder vervuilend exemplaar.

Benzine- en dieselverkoop bereikte vorig jaar recordhoogte

diesel

Vorig jaar werd het hoogste niveau ooit bereikt qua verkoop van benzine en diesel in ons land, zo schrijven De Tijd en L’Echo.  Bij benzine bedroeg de meerverkoop 8 %, bij diesel 1 %. In de Belgische tankstations werd zo in totaal 10,52 miljard liter getankt, wat 2 % meer is dan het jaar daarvoor. Het vorige record dateert van 2008, toen er niet minder dan 10,49 miljard liter benzine en diesel getankt werd.

Verkoop diesel en benzine trekt opnieuw aan in België

Verkoop diesel en benzine trekt opnieuw aan in België

Uit het jaarverslag van de Belgische Petroleum Federatie (BPF) blijkt dat er in 2015 voor het eerst in 4 jaar opnieuw meer dan 10 miljard liter benzine en diesel getankt werd. Zo werd in België ruim 1,8 miljard liter benzine verbruikt en meer dan 8,3 miljard liter diesel. Hiermee lag het totale verbruik zowat 3% hoger dan in 2014.

Noorwegen bant vanaf 2025 alle benzine- en dieselwagens

Noorwegen bant vanaf 2025 alle benzine- en dieselwagens

Om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren, mogen auto’s en vrachtwagens die op benzine of diesel rijden, vanaf 2025 Noorwegen niet meer binnen. Dit verbod maakt deel uit van het Nationaal Vervoer Plan, dat de Noorse overheid opgesteld heeft.
Ook de eigen bevolking moet tegen dan volledig overgestapt zijn op alternatieven zoals elektrisch vervoer. Nu al zijn 15% van de nieuw aangekochte wagens elektrisch, meer dan in alle andere Europese landen. De aankoop van elektrische wagens wordt er trouwens via belastingvoordelen enorm gestimuleerd.

Dieselwagens delven voor het eerst het onderspit in Vlaanderen

Recente cijfers van de belastingdienst tonen aan dat voor het eerst de verkoop van dieselwagens in Vlaanderen afkalft ten gunste van benzinewagens en de milieuvriendelijke elektrische auto’s. Deze tendens heeft ongetwijfeld te maken met de verscheidene maatregelen die genomen werden ten gunste van schonere auto’s. Zo betaalt men sinds 1 januari van dit jaar in Vlaanderen meer voor een nieuwe, vervuilende wagen dan vorig jaar. Nieuwe, zuinige benzineauto’s zijn dan weer gedaald in prijs.

Accijnsverhoging op diesel al vanaf 1 november een feit

Accijnsverhoging op diesel al vanaf 1 november een feit

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft officieel bevestigd dat, in het kader van de taxshift, de federale regering een koninklijk besluit goedgekeurd heeft om reeds vanaf 1 november a.s. de accijnzen op diesel te verhogen.  Vorige week nog lokte de accijnskwestie hevige discussies uit in de Kamer naar aanleiding van een amendement, ingediend door de meerderheidspartijen, om de accijnsverhoging reeds vanaf 1 november te kunnen invoeren. De accijnzen op benzine zouden wel dalen.

Vlaamse regering hervormt verkeersbelasting

Vlaamse regering hervormt verkeersbelasting

Midden oktober jl. stelden minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom en haar collega van Milieu Joke Schauvliege hun hervorming van de ‘Belasting op Inverkeerstelling’ (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting voor.  De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2016 en zijn enkel van toepassing op wagens die worden aangekocht, hetzij nieuwe als tweehandsvoertuigen. Ze hebben geen impact op wagens die reeds ingeschreven zijn. Bij de hervorming werden zowel de uitstoot van NO2-gas, van CO2 en fijn stof in rekening genomen.

Dieselverbruik in ons land loopt terug, benzineverbruik stijgt

Dieselverbruik

Vorig jaar nam het verbruik van benzine toe tot 1.660 miljard liter, een stijging met 1,5% ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Petroleum Federatie (BPF). Deze toename is het gevolg van de blijvende groei van het aantal inschrijvingen van nieuwe benzinewagens sinds eind 2011: van 24% in 2011 naar 34% in 2013 en zelfs 37% eind mei 2014. Het verbruik van dieselbrandstof daalde in 2013 tot 8.144 miljard liter en bereikte daarmee een dieptepunt.

Pagina's