Kaderovereenkomst duurzame stedelijke logistiek ondertekend 

Green transport
Green transport foto: Shutterstock

Vlaanderen heeft samen met transportsector, lokale besturen en sectorfederaties de basis vastgelegd voor regelgeving rond emissievrije levering. Zopas werd de kaderovereenkomst duurzame stedelijke logistiek ondertekend door een twintigtal vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, sectororganisaties en andere stakeholders.

De kaderovereenkomst bevat meerdere maatregelen, gaande van de integratie van ZES in het mobiliteitsbeleid van steden en gemeenten én het uitwerken van regelgeving, over de implementatie van handhavingssystemen én het stimuleren van de modal shift tot monitoring en evaluatie én het aanbieden van emissievrije vervoermiddelen en laadinfrastructuur.  De overeengekomen ambitie voor voertuigen die de ZES betreden is als volgt: voor nieuw aangekochte bestelwagens is het de bedoeling om vanaf 2027 emissievrij te zijn en voor alle voertuigen binnen die categorie is dat 2033. Voor nieuwe N2- en N3-vrachtwagens en -tractoren is het ambitieniveau 2029 en voor alle voertuigen werd dat 2035.

Toegelaten euronormen

Ook voor de toegelaten euronormen van voertuigen is een ambitieniveau opgenomen in de overeenkomst. Zo werd vastgelegd dat Vlaanderen de meest vervuilende voertuigen (voertuigen ouder dan 15 jaar) uit stadskernen weert. Om zero-emissiezones voor stadslogistiek zo eenvoudig mogelijk in te voeren, blijkt dat een handhavingssysteem aan de hand van slimme camera’s het meest geschikt. Om buitenlandse voertuigen te vatten zijn wegcontroles het meest aangewezen. De kaderovereenkomst bevat een voorstel voor de flankerende maatregelen die nodig zijn bij de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek. Een volgende regering kan beslissen over de concrete uitwerking van die maatregelen.

Next steps

Met deze kaderovereenkomst kan een volgende Vlaamse Regering een regelgevend kader opstellen voor emissievrije zones voor vrachtvervoer in Vlaamse steden. Wanneer de Vlaamse Regering deze stappen gezet heeft, kunnen steden en gemeenten daarmee verder aan de slag gaan en dit opnemen in hun bestuursakkoord. Vlaamse steden zullen dus zelf kunnen beslissen op welk moment ze een zero-emissiezone invoeren. De eerste zones kunnen er komen in 2027. Tot slot zullen de transportsector en de steden betrokken worden in het vervolgtraject via een evaluatiecommissie.

Link met CPT VIAVIA-project

Vlaanderen zet ook breder in op emissievrije logistiek. In 2023 en 2024 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor CPT-projecten, die gesubsidieerd worden ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’ (CPT). De oproep richt zich op (semi)publieke laadoplossingen voor vrachtwagens. De oproep van 2023, specifiek voor vrachtvervoer, leverde 7169 laadequivalenten (CPE) op en toonde aan dat er nood is aan bijkomende ondersteuning. Vlaanderen verlaagt hiermee de drempel voor transporteurs om te investeren in elektrische voertuigen. De geselecteerde projecten van 2024 moeten nog bekend gemaakt worden.   Met het VIAVIA-project (Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak) wil de Vlaamse overheid het goederenvervoer over de weg, het water en in de lucht verduurzamen en modal shift richting water en spoor bewerkstelligen.

Auteur: Matthias Vanheerentals